چطوری نهال خوب بخریم

همانطور که میدانید احداث باغ  سرمایه گذاری بلند مدت حساب میشود اگر شما نتوانید در این سرمایه‌گذاری بلندمدت و در واقع احداث باغ نهال مورد نظر خود را تهیه کنید بعد از ۶ الی ۷ سال هزینه و هزینه بدون سود ،به امید اینکه این باغ در آینده برای شما سود زیادی خواهد داشت ناگهان مشاهده می‌کنید که باغی که به وجود آمده آن چیزی که مد نظر شما بوده نیست.

نهال باید حداقل طول ۱۲۰  سانتی متر را داشته باشد.

نهال باید حداقل قطر یک مداد را داشته باشد.

دقت شود که نهال و عاری از هرگونه بیماری ، آفت باشد.

بلافاصله بعد از خرید نهال اقدام به ضد عفونی و بعد از آن هم به کشت نهال بپردازید.

روش اصولی کاشت نهال را اینجا دنبال کنید

خرید درخت و کاشت اصول نهال