پالونیا فرتونی،نهال پالونیا

پالونیا فرتونی،نهال پالونیا

پالونیا فرتونی،پالونیا (نام علمی: Paulownia) نام یک سرده از تیره پالونیاییان در راسته نعناسانان است ،پالونیا در چین به درخت امپراتور ودرخت نوروز شهرت دارد و مردم آن کشور سالهاست درختان پالونیا را به نشانه خوش‌یمنی و تقدس در اطراف منزل خود می‌کارند

تولید نهال پالونیا از طریق کشت بافت _بذر و قلمه_زراعت چوب پالونیا با کاشت نهال

چگونه خواص فیزیکی خاک بر رشد پالونیا موثر است

پالونیا در هر خاکی میتواند رشد کند اما ساختار مناسب خاک رشد آنرا بهبود میدهد. آب، گرما، کود،لایه عمیق از خاک با ساختار سست، رطوبت و تهویه موجب گسترش سریع و عمیق ریشه میشوند که به نوبه خود موجب رشد مناسب درخت خواهد شد.
تاثیر خاک شور بر رشد پالونیا

شوری خاک چه در لایه های پایینی و چه روی خاک، درخت را دچار مسمویت کرده و بصورت قابل توجهی بر رشد آن اثر میگذارد. اگرچه شوری خاک رشد پالونیا را تحت تاثیر قرار میدهند. اما سازگاری گونه های مختلف پالونیا با شوری خاک یکسان نیست و بعضی از گونه های پالونیا بسبت به شوری خاک سازگاری بهتری از خود نشان میدهند.
چگونگی تاثیر خواص شیمیایی خاک بر رشد پالونیا

خواص شیمایی خاک عمدتا به میزان اسیدی و قلیایی خاک اطلاق میشود که با پ.هاش (PH) نشان داده میشود. میزان مناسب پ.هاش خاک، مواد مغذی خاک را تحت تاثیر قرار داده و به عملکرد کود ورشد پالونیا کمک میکند. خاصیت اسیدی و قلیایی زیاد خاک اثر منفی بر رشد سریع پالونیا دارد. البته گونه های مختلف پالونیاز سازگاری متفاوتی نسبت به پ. هاش خاک دارند.پالونیا با سازگاری بالا میتواند دامنه بیشتری از تغییرات پ. هاش را تحمل نماید
 جهت تهیه نهال پالونیا با مشاورین نهالستان پارس در ارتباط باشید 09159157465–09152157465
Paulownia
Plant