لیست قیمت درخت گردو

قیمت درخت گردو،نهال گردو براساس رقم واریته نهال گردو و سن نهال گردو همچنین بذری یا پیوندی بودن نهال گردو و ارتفاع و سایز ساقه نهال گردو تعیین میگرددسال98

قیمت نهال گردو اسرایلیی 2سال 25000 تومان

قیمت نهال گردو ژنوتیب برتر 2سال زودبارده ارتفاع یک متر به بالا 25000 تومان

قیمت نهال گردو پیوندی چندلر یکساله 35000 تومان

قیمت نهال گردو فرنو پیوندی یکساله 35 هزار تومان

قیمت نهال گردو پیوندی ژنوتیب برتر ایرانی30هزا رتومان

قیمت نهال گردو پکان 20 هزار تومان

قیمت نهال گردو زودبارده یکسال 20 هزار تومان

شناسنامه دار با گواهی بهداشت مراقب قیمتهای کاذب واسطه ها با عنواین نهال اصلی- نهال پربازده- نهال اصلاح شده و نهال خارجی و ….. باشید

جهت مشاوره و سفارش خرید نهال گردو با کارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام 09159157465

09152157465

09335351573

نهال گردو محلی فرنگی

نهال گردو محلی فرنگی

نهال گردو فرنگی

tamas.

 

ارقام گردو محلی،پیوندفرنگی با قابلیت محصول دهی از سال سوم

گردوپیوندی : گردو محلی فرنگی

توضیحات محصول نهال گردو محلی فرنگی

گردو با سطح زیرکشت خوب از محصولات مهم خشکباری کشور محسوب می شودکه برغم اهمیت زیاد آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته و کشت آن تاکنون با استفاده از نهالهای بذری انجام گرفته است.

وجود دوره نونهالی طولانی مدت و تنوع زیاد بین درختان از نظر صفات مختلف، ایجاد باغات یکنواخت را غیرممکن کرده و عملکرد و کیفیت پایین میوه و مغز از طرف دیگر باعث شده است تا تلاش برای به معرفی ارقام مناسب در این محصول

بیشتر شود و در برنامه های توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

به این منظور از سال 1362 برنامه اصلاح گردو در مؤسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز شد.

ارزیابی های تکمیلی بر روی ارقام امیدبخش از سال 1373 باعث شد از مجموعه ژنوتیپ های امیدبخش در دست ارزیابی رقم جمال (Z63) انتخاب شود.

این ژنوتیپ دارای درختی با قدرت رشد متوسط و فرم رویشی گسترده و تراکم شاخه های باز، نسبتاً زود برگ ده است و از نظر زمان باز شدن گلهای ماده رقمی متوسط گل محسوب می شود و دوره ریزش دانه گرده در آن زود است.

میانگین وزن میوه آن 12،04 گرم ، میانگین وزن مغز 5،92 گرم و درصد مغز آن نیز 49 درصد است.

ضخامت پوست چوبی ، متوسط و رنگ مغز میوه روشن است.

این ژئوتیپ نسبت به بیماری آنتراکنوز مقاوم است.

با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در سالهای ارزیابی و با توجه به خصوصیات مطلوب، رقم جمال (Z63) برای مناطق عمده گردوکاری کشور توصیه شده است.

ارقام نهال گردو محلی فرنگی

 دماوند رقم جدید گردو 

“دماوند” رقم جدید گردو با طول دوره گرده دهی مناسب برای بهبود عملکرد و تولید در باغات کشور مطلوب است که در موسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر تولید شده است.

موسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: گردو گونه ای تک پایه (moncious) است و گل های نر و ماده در آن در یک درخت در روی شاخه های سال قبل (ریزش گرده از شاتون ها) و شاخه های سال جاری(گل های ماده) ظاهر می شود.

معمولا زمان ریزش گرده و آمادگی گل های ماده همزمان نیست (دیکو گامی) و زمان آمادگی گل های ماده می تواند بعد (پروتاندری) یا قبل (پروتوژینی) از زمان ریزش گرده در همان رقم باشد. این اختلاف ایجاب می کند در معرفی ارقام جدید در این گونه نسبت به معرفی ارقام گرده دهنده یا ارقام با دوره گرده افشانی متقابل اقدام شود.

در مطالعات انجام شده در گردو در دو دهه ، در بررسی های اولیه در کرج، رقم دماوند(Z30) انتخاب شد. براساس ارزیابی های انجام شده، رقم دماوند(Z30) از لحاظ زمان برگ دهی، زود برگ ده و پروتوژین است(گل های ماده آن زودتر از گل های نر باز می شود).

از لحاظ زمان باز شدن گل های ماده در مقایسه با سایر ارقام و ژنوتیپ ها رقمی زودگل است که گل های ماده آن همراه با ژنوتیپ Z53 زودتر از گل های ماده سایر ارقام موجود باز می شود. زمان ریزش دانه گرده در آن متوسط است.

با توجه به پروتوژین بودن، این رقم می تواند به عنوان رقم گرده دهنده برای ارقام پروتاندر و هم چنین ارقام زودبرگ ده خارجی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی در ارزیابی های انجام شده دوره گرده دهی ژنوتیپ های گردو به سه دوره حدود 10 روزه قابل تقسیم است.

در دوره اول گرده دهی، رقم پروتاندرداخلی ارقامی همانند رقم جمال (Z63) و رقم زود برگده خارجی Serr شروع به ریزش گرده می کند که این دوره همزمان با دوره پذیرش مادگی رقم پروتوژین دماوند(Z30) است.

در دهه دوم رقم دماوند (Z30) و ژنوتیپ پروتوژین داخلی همانند Z53 قرار دارند که دوره ریزش گرده آنها همراه با دوره پذیرش مادگی ارقام پروتاندر داخلی همانند رقم جمال (Z63) و رقم خارجی Serr است.

دوره سوم گرده دهی مربوط به ارقام دیر برگده خارجی همانند Ronde de montignac و Franquette است. دوره گرده دهی این ارقام پوشش مناسبی را برای ارقام دیر برگده خارجی همانند Chandler ، Pedro و Hartley فراهم می کند.

براساس ارزیابی های انجام شده، میانگین وزن میوه این ژنوتیپ 13،09 گرم ، میانگین وزن مغز 6.26 گرم و درصد مغز آن نیز 47 درصد است.

رقم دماوند با طول دوره گرده افشانی نسبتا طولانی ؛ هم پوشانی زیادی با ژنوتیپ های گزینش شده پروتاندر داخلی دارد و به عنوان یک رقم اصلی پروتوژین با عملکرد مطلوب و نیز به عنوان رقم گرده دهنده برای ارقام پروتاندر معرفی شده است.

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازدهکه سن آن2 سال میباشد و ارتفاع 30 تا 50 سانت دارد و تعدادی گردو برروی ان مشاهده میگردد البته این عکس در اوایل خرداد گرفته شده

مکمل استارتر گردو زودبازده:2 کیلو جهت هر نهال پیشنهاد میگردد
مناطق قابل کاشت، گردو زودبازده،:معتدله،نیم سردسیر،سردسیر

گردو زودبازده با توجه به شرایط آب هوایی در اکثر مناطق قابل کاشت میباشد و به دلیل زنتیک ان از سال دوم شروع به باردهی مینماید

دستورالعمل مراقبت گردو زودبازده

1- آبیاری:

آبیاری در پائیز پس از برداشت محصول  گردو زودبازده از اولویت خاصی برخوردار است. حتی توصیه میگردد كه در طول زمستان چند نوبت آبیاری كامل صورت گیرد تا آب كافی در اعماق ریشه برای رویش اول بهار ذخیره گردد. مهمترین اثر آبیاری زمستانه بهره گیری از تاثیر مثبت یخبندانها برای از بین بردن لارو، شفیره وپوره حشراتی است كه زمستان گذرانی خود را در خاك پای درختان انجام میدهند و آبیاری بسیار موثر و مفید می باشد. بدینوسیله با یك هزینه بسیار كم، یك مبارزه بیولوژیكی اساسی در مورد بعضی از آفات انجام میگیرد.

2-1- آبیاری در طول فصل رویش گردو زودبازده: باید براساس برنامه منظم و با دقت صورت گیرد و توصیه میگردد بفاصله نیم متر یا بیشتر از یقه درخت باشد.

3-1- دور آبیاری: گردو زودبازدهمعمولاً براساس سهم و گردش نوبت آب درختان باغ از جمله درخت مورد نظر آبیاری میگرددولی بهتر است كه آبیاری بر اساس نیاز و سن درخت صورت گیرد. باید سعی شود درخت  گردو زودبازدههرس شده برای تولید پیوندك، بطور منظم هر 10 تا 15روز( بسته به فاصله بارندگیها، خشكیدگی و شرایط محیط) یكبارآبیاری گردد مگر زمانی كه بارندگی كافی داشته باشیم كه ممكن است آبیاری بتعویق انداخته شود. از اواسط اردیبهشت ماه در اكثر مناطق با قطع بارندگیها تا پایان شهریورماه می بایستی آبیاری با دقت بفاصله7 تا 10 روز انجام شود. بخصوص از نیمه دوم خرداد ماه تا آخر شهریور ماه كه هوا گرم میباشد نباید در آبیاری كوتاهی كرد. البته باید در نظر داشت آب اضافی بخصوص در فصل گرم درمحوطه ریشه برای مدت زمان طولانی باقی نماند چون باعث پوسیدگی ریشه ها وعامل بروز بیماریهای مختلف از جمله فیتوفترا و آرملاریا خواهد شد. بنابراین تنظیم فاصله و مقدار آب آبیاری با توجه به شرایط خاكی و سن درخت از اهمیت زیادی برخوردار است.
– كوددهی: گردو زودبازده

1-2- برای بهره گیری از هرس انجام شده بهتر است نسبت به تقویت درخت برای رشد بهتر و تولید شاخه های بیشتر از كودهای آلی و شیمیائی استفاده نمود. البته كودپاشی نوبت اول بهتر است در نیمه دوم اسفندماه و بصورت چال كود داده شود، برای هر درخت با توجه به سن آن و حجم تاج و درصد هرس میبایستی مقدار كود تغییر كند. چون اكثر مناطق گردوكاری كشور دارای خاكهای آهكی و pH بالا میباشد لذا بهتر است كوددهی بشرح زیر انجام شود(نوبت اول بصورت چال كود).

درخت جوان 15 تا 20 ساله درختان مسن تر
1- كود كامل 2 كیلوگرم 3 كیلوگرم
2- سولفات آمونیوم 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم
3- گوگرد كشاورزی 1 كیلوگرم 2 كیلوگرم
4- سولفات روی 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم
5- سولفات آهن 25/0 كیلوگرم 5/0 كیلوگرم

درصورت در دسترس بودن كودحیوانی حتماً باید از كود حیوانی پوسیده برای پركردن چاله ها استفاده كرد، محل چاله ها در محدوده سایه انداز و با توجه به مقدار كود و سن درخت از 5 تا 10 چاله میتواند تغییر نماید.

2-2- كود سرك : در صورت در اختیار بودن آب كافی میتوان در نیمه دوم اردیبهشت ماه به هر درخت یك تا دو كیلوگرم كود سولفات آمونیوم بصورت سرك در محدود سایه انداز بصورت نواری داد ولی حتماً باید سعی شود بعد از آن اضافه كردن كود آبیاری انجام شود.
– آفات و بیماریها: گردو زودبازده

1-3- در مورد آفات حتی المقدور باید سعی شود از مبارزه شیمیائی استفاده نشود ولی در صورت لزوم برای بعضی از آفات مثل شته سبز و یا شته خالدار لازم است در صورت طغیان، مبارزه صورت گیرد، البته این آفت تقریباً در همه جا دیده میشود ولی انگلها و شكارچیان مناسبی نیز در مناطق مختلف دارد، لذا بهتر است پس از بروز آفت، چند نوبت بازدید بعمل آید، در صورتیكه تعداد شته سالم روی هر برگچه از 15 تا 20 عدد بیشتر باشد، با نظارت كارشناسان حفظ نباتات به مبارزه با این آفات اقدام شود.
– آفت مهم دیگری كه مبارزه مكانیكی و شیمیایی لازم دارد، لارو پروانه فری ( كرم خراط) در مناطق كم ارتفاع و همچنین مناطق گرم می باشد كه لازم است قبل از هرس كاملاً بصورت فیزیكی حذف و دالانهای روی شاخه های اصلی و تنه اصلی بوسیله سم و چسب پیوند پوشانده شوند ، در فصل رشد نیز شاخه های جدید را در حدود اواخر خرداد و تیرماه بازدید نموده در صورت مشاهده اولین آثار فعالیت این آفت آنها را نیز حذف نموده و یك سمپاشی با توصیه كارشناسان حفظ نباتات انجام داد.
– در مورد سایر آفات بخصوص كنه ها باید از مبارزه تلفیقی و رفع مشكلات محیطی بخصوص گرد وخاك بهره گرفت.

2-3- در مورد بیماریها مخصوصاً بیماری با كتریائی بلایت لازم است در موقع شناسایی و انتخاب درختان، درختان مقاوم انتخاب شده باشند.
– در بعضی از سالها كه در بهار بارندگی زیاد میباشد، با وجود دقت در مورد مقاومت پایه های انتخاب شده ممكن آثار بعضی از بیماریها مثل آنتراگنوز دیده شود در اینصورت حتماً باید با كارشناسان حفظ نباتات مشاوره لازم انجام شود و در صورت لزوم مبارزه بهر صورتیكه توصیه میگردد انجام تا پیوندك سالم و عاری از بیماری و آفت به نهالستانها منتقل گردد.
http://www.iran-eng.com
 نهال گردوپیوند جوانه در گردواموزش پیوند زدن گردو
http://www.iran-eng.com

نحو خرید و ارسال———————————-

شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در  بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است

چنانچه مایل باشید میتوانید از مخلوط استارتر وِیژه بستر نهالهای تازه کاشت شده نیز استفاده نمایید

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
1- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال  با توجه به مسافت شهر  در اولین فرصت به دست متقاضی خواهد رسید

2- ارسال از طریق باربری قطار: فقط شهرهایی مقدور میباشد که ترمینال باربری قطار  داشته باشد

3-باربری هوایی:

جهت سفارش از منوی تما س بگیرید استفاده کرده و در کادری که نمایش داده میشود اطلاعات کامل تماس(ترجیحا موبایل)به همراه لیست نهال درخواستی و تعداد انرا مشخص نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما تماس بگیرند با تشکر و احترام

 

 

 

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده

گردو زودبازده،نهال گردو زودبارده