نهالستان پارس،تولید کننده نهال اصلاح شده،مهندی زردادینهالستان پارس/نهال فروشی/tree
فروشگاه نهال میوه،نهالستان،نهالفروشی
rdlj kihg ‘vn,-قیمت نهال گردو پیوندیبازدید : 555

rdlj kihg ‘vn,-قیمت نهال گردو پیوندی

جهت استعلام و آگاهی از قیمت نهال گردو پیوندی در ابتدا میبایست با ویژگیها و ارقام نهال گردو پیوندی آشنا گردید ارقام پیوندی نهال گردو به دو بخش ارقام برتر گردو ایرانی شامل گردوتویسرکان،گردوجمال،گردودماوند،گردو زودباره ژنتیک برتر،میتوان اشاره کرد که درختان آن بومی ایران و سازگار به آب و هوای مناطق مختلف ایران میباشد ارقام نهال گردو پیوندی غیر ایرانی شامل ارقام نهال گردو پدرو،نهال گردو هارتلی،ارقام نهال گردو پیوندی چندلر،گردو پیوندی فرنو میتوان اشاره کرد این ارقام هنوز درایران درختان چند ساله مادری نداشته و هرگونه اطلاعات در مورد میزان باردهی مربوط به مناطق غیر بومی ایران  میباشد متاسفانه تبلیغات زیادی در مورد میزان باردهی و مقاومت به سرما منتشر شده که اغلب هیچگونه مستندات علمی و  تجربی در اب و هوای ایران نداشته و در اکثر مناطق توصیه به کشت میگردد و با قیمت بالای به فروش میرسد حتی در مورادی مشاهده گردیده با بوجود آوردن آثار خطوط پیوندی در اطراف نهال دوساله به اشتباه به جای گردو پیوندی معرفی و به فروش میرسد بر اساس تجربه باغداران در چند سال اخیر نهال گردو پیوندی به دلیل ساقه علفی  که دارد مقاوم به سرما نبوده و در سال اول ویا دوم کاشت دچار سرمازدگی میگردد و باغدار به دلیل هزینه بالای که جهت خرید نهال گردو پیوندی پرداخته دچار ضرر میگردد لذا توصیه میگردد در صورت لزوم ارقام بومی پیوندی خریداری گردد همچنین در تبلیغات مشاهده گردیده درشتی و پرباربودن مورد توجه قرار گرفته در صورتی که وزن هر گردو ارقام پیوندی خارجی از 9گرم تا 11 گرم متغیر میباسد بدین معنا که هر 100 عدد گردو حدود یک کیلو میباشد در صورتی که ارقام بومی گردو ایران تا 60عدد یک کیلو بوده و بسیار دزشت میباشد لذا توصیه میگردد هنگام فروش نهال حقایق گردوهای خارجی به باغدار بازگو شود تا باغدار در آینده دچار ضرر نگردد 09159157465 09152157465 09335351573  HOWARD WALNUT SEEDLINGS PEDRO WALNUT SEEDLINGS FERNOR WALNUT SEEDLINGS FERNETTE WALNUT SEEDLINGS FRANQUETTE WALNUT SEEDLING

به این منظور از سال 1362 برنامه اصلاح گردو در مؤسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز شد.

ارزیابی های تکمیلی بر روی ارقام امیدبخش از سال 1373 باعث شد از مجموعه ژنوتیپ های امیدبخش در دست ارزیابی رقم جمال (Z63) انتخاب شود.

این ژنوتیپ دارای درختی با قدرت رشد متوسط و فرم رویشی گسترده و تراکم شاخه های باز، نسبتاً زود برگ ده است و از نظر زمان باز شدن گلهای ماده رقمی متوسط گل محسوب می شود و دوره ریزش دانه گرده در آن زود است.

میانگین وزن میوه آن 12،04 گرم ، میانگین وزن مغز 5،92 گرم و درصد مغز آن نیز 49 درصد است.

ضخامت پوست چوبی ، متوسط و رنگ مغز میوه روشن است.

این ژئوتیپ نسبت به بیماری آنتراکنوز مقاوم است.

با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در سالهای ارزیابی و با توجه به خصوصیات مطلوب، رقم جمال (Z63) برای مناطق عمده گردوکاری کشور توصیه شده است.

 دماوند رقم جدید گردو  

“دماوند” رقم جدید گردو با طول دوره گرده دهی مناسب برای بهبود عملکرد و تولید در باغات کشور مطلوب است که در موسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر تولید شده است.

منبع:http://www.poolnews.ir

نهال فروشی پارس


------------------------------------

کلوبفیس بوکتوئیترگوگل پلاسفیس نما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *