گلابی ناشی – پرتغالی

گلابی ناشی (پرتغالی)

مشخصات محصول: نهال گلابی ناشی

سن نهال:2سال

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید با تشکرو احترام

09159157465

09152157465

09335351573