لیست ارقام نهال گیلاس

لیست ارقام نهال گیلاس

نهال گیلاس تک دانه مشهد،نهال گیلاس فرنگی،نهال گیلاس ژاپنی،نهال گیلاس سیاه مشهدی،نهال گیلاس پیش رس سیلویا،نهال گیلاس میان رس،نهال گیلاس قرمز کرجی،نهال گیلاس زرد دانشکده ای،نهال گیلاس زرد چینی،نهال گیلاس رژینا،نهال گیلاس بینگ،

®نهال گیلاس تک دانه مشهد

نهال گیلاس تک دانه مشهد

نهال گیلاس تک دانه مشهد

پایه:آلبالو تلخه،مهلب

روش تکثیر:پیوندی  اصلاح شده

سن نهال:2سال

قیمت فروش نهال گیلاس تک دانه مشهد 5000 تومان


 ®نهال گیلاس ژاپنی  Plant Prunus serrulata

®نهال گیلاس فرنگی

®نهال گیلاس زرد

®نهال گیلاس پیش رس سیلویا

®نهال گیلاس رژینا

استاندارد نهال گیلاس به صورت ریشه لخت

 خاک مورد نیاز جهت کاشت نهال گیلاس: خاک شنی، ماسه ای، لومی ، آهکی، مرطوب و خوب زهکشی شده.
این گیاه در برابر اکثر خاکها مقاوم است و توانایی رشد در خاکهای خشک، رسی و فقیر رانیز دارد.
نور: آفتاب کامل میران محصول را افزایش میدهد
این گیاه باید در معرض آفتاب کامل قرار گرفته باشد مگرنه دارای رشد مناسبی نخواهد بود.
دما مقاوم به سرما : تا دمای -22 درجه را تحمل میکند .
میزان آبیاری درخت گیلاس: بهتر است به اندازه متوسط صورت پذیرد.مدار 8 روز به صورت غرغابی و 20لیتر در هفته در  سیستم ابیاری قطره ای
این گیاه در برابر خشکی نیز مقاوم است.
میزان باردهی درخت گیلاس:بعد از کاشت نهال 2تا 3 سال طول می کشد تا درخت به میوه دهی برسد ارتفاع درخت گیلاس به 6 تا 9 متر میرسد

خاک مناسب برای کاشت درخت گیلاس چیست

چگونه درخت گیلاس بکاریم

کاشت درخت گیلاس در گلدان

پرورش درخت گیلاس

عمر درخت گیلاس:15تا25 سال

میزان آبیاری درخت گیلاس

سم درخت گیلاس: با توجه به افت متغییر میباشد

سمپاشی درخت گیلاس: دونوبت یکی سمپاشی زمستانه و دیگری سمپاشی بهاره میباشد

هرس درخت گیلاس:به صورت دورانی از داخل در سال دوم انجام میپذیرد

گیلاس تکدانه مشهد

ارقام گیلاس در ایران

انواع درخت البالو

بهترین نوع نهال گیلاس: گیلاس تک  دانه مشهد،گیلاس فرنگی

قیمت نهال گیلاس

بهترین زمان کاشت نهال گیلاس اواخر ابان ماه یا همان کاشت پاییز میباشد

ارقام گیلاس

درخت گیلاس ژاپنی Prunus serrulata

Plant
لیست ارقام نهال گیلاس

لیست ارقام نهال گیلاس

لیست ارقام نهال گیلاس

لیست ارقام نهال گیلاس