نهالستان پارس،مهندس زردادینهالستان پارس/خرید نهال,فروش نهال
فروشگاه نهال میوه،نهالستان،نهالفروشی
چگونه نهالستان احداث كنيم بازدید : 3,269

چگونه نهالستان احداث كنيم

در اين مقاله تحت اين شرايط و اصول اساسي در مورد تكنيك هاي توليد نهال در نهالستان اطلاعاتي دراختيار خوانندگان

قرار خواهد گرفت .

2- تكنيكهاي كاشت :

1-2- انتخاب محوطه بذركاري :

بسترهاي كاشت وبازكاشت در واقع بسترهايي هستند كه نهالستان به منظور بذركاري و انتقال نونهال ها آمده مي شوند

براي كاشت گونه اي حساس محل كاشت در قسمتهاي محافظت شده تغييرات جوي درنهالستان انتخاب مي شود . به

طوريكه نور خورشيد صبح به آن نتابد و قسمت خواص فيزيكي باعث افزايش مواد غذايي خواهد شد . براي خاكهاي شني

درصد مواد آلي مناسب 2 % و براي خاكهاي سنگين 3% توصيه مي شود .

درصورتيكه درصد مواد آلي كمتر از مقادير ذكرشده باشد خواص فيزيكي و ساختمان خاك نامناسب بوده و مواد غذايي آن

كم مي باشد . البته متقابلاً درصورت زياد بودن درصد مواد آلي نسبت ازت به كربن بهم خورده و اين نسبت بالاتر از نسبتي

خواهد بود كه مناسب فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك ميباشد . دراين صورت فعاليت آنها افزايش پيدا كرده و ازت زايدي

آزاد شده و باعث كاهش فسفر درخاك مي شود . بهمين دليل بايد تجزيه خاك قبل از اضافه كردن مواد به خاك انجام شود

ومقدار عناصري كه به خاك بايد اضافه نمود بر اساس گونه اي كه تحت كشت خواهد شد تعيين شود .
2-2

– آماده كردن بستر كاشت :

بذر پاشي و جوانه زدن بذر موقعي آسان خواهد بود . كه بستر بذر كاملاً تسطيح شده و از شنهاي درشت و باقيمانده

گياهان و كلوخه هاي سخت پاك شده باشد . بستر بذر يا وسيله كارگر آماده ميشود و يا با استفاده ازماشين آلات مخصوص

مهيا مي شود . سطح بستر بذر ميبايست كاملاً صاف بوده و امتداد آن در يك خط مستقسم باشد ، رعايت اين مساله براي

انحام عمليات مكانيزه كاملاً ضرورت دارد . معمولاً عرض 20/1 مترو فاصله بين بستر هاي بذر يا راهرو 40 سانتيمتر در نظر

گرفته مي شود . طول بستر هاي بذر تابع طول قطعه مي باشد .

اختلاف ارتفاع بستر بذر يا راهروها در شرايط معمولي 10 سانتيمتر و درشرايطي كه مساله زهكشي خاك مطرح باشد 25- 30

سانتيمتر در نظر گرفته مي شود . شيب طولي بسترهاي بذر نبايد بيشتر از 3 درصد باشد .

شرايط زهكشي در سطح خاك و عمق خاك ، فرسايش و برآورد اقتصادي در سيستم آبياري نكات مهمي هستند كه در طراحي روشهاي آبياري در بسترهاي بذر ميبايست  جهت احداث نهالستان در نظر گرفته شود .

در شرايط زهكشي نامناسب بسترهاي بذر در امتداد شيب استقرار پيدا ميكنند و در شرايطي كه خطر فرسايش به وسيله جريانهاي سطحي و بارش وجود دارد بسترهاي بذر در امتداد خطوط كشوري احداث خواهد شد . موقعيكه شرايط زهكشي و ساير شرايط مناسب باشد بسترهاي بذر بايد عمود بر جهت باد قرار گيرند .
3-2- ضد عفوني كردن بستر بذر : جهت احداث نهالستان
گاهي ضرورت دارد كه بستر هاي بذر عليه آفات و بيماريهاي مختلف و علف هاي هرز بذركاري شده از سرماي بهاره و يخ زدگي سطح خاك درامان باشد . قسمتهايي از نهالستان كه ذكر شده براي كاشت و بازكاشت سوزني برگان مناسب است و كلاً بايد به اين نكته توجه داشت :
در اراضي زير كشت سال قبل كاشت بذر مناسب نيست و قطعاتي كه به صورت آيش زير كود سبز قرار داشته است مناسب تر مي باشد . خاكهاي ماسه اي لومي مناسبترين قطعه نهالستان براي بذركاري است و درصورتيكه چنين قطعه اي در دسترس نبود مي توان با اضافه كردن ماسه و كمپوست و پيت نسبت به اصلاح خاك اقدام نمود مساله حاصلخيزي در انتخاب قطعه مهمترين مساله ميباشد و لي در خاكهاي بسيار حاصلخيز نيز نهالها رشد قدي كرده و ريشه ها توسعه مطلوب را پيدا نميكنند و اين ريشه ها قادر به تغذيه نهال درمرحله استقرار در زمين اصلي نخواهند بود . يكي ديگر از نكاتي كه بايد رعايت شود زهكشي خوب خاك بستر كاشت ميباشد زيرا درصورت ضعيف بودن زهكشي ريشه ها خواهند پوسيد . بادگير نبودن قسمتهاي انتخاب شده نيز يكي از عوامل موثر جهت احداث نهالستان خواهد . به هر حال در صورتيكه قطعه ديگري وجود ندارد بايد به وسيله بادشكن هاي مصنوعي يا بادشكن سبز محافظت شود

قوه نامیه بذر،بذر بادام،بذر گلابی درگزی،بذر آلبالو،بذرآلوچه

قوه نامیه بذر،بذر بادام،بذر گلابی درگزی،بذر آلبالو،بذرآلوچه

نهال فروشی پارس


------------------------------------

کلوب فیس بوک توئیتر گوگل پلاس فیس نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *