نهالستان پارس،مهندس زردادینهالستان پارس/خرید نهال,فروش نهال
فروشگاه نهال میوه،نهالستان،نهالفروشی
بادام آیدین پربار، نهال بادام دیر گل ، بادام مقاوم به سرما بازدید : 4,498

بادام  آیدین  پربار، نهال بادام دیر گل ، بادام مقاوم به سرما

بادام آیدین پربار، نهال بادام دیر گل ، بادام مقاوم به سرما

بادام آیدین پربار، نهال بادام دیر گل ، بادام مقاوم به سرما

. رقم بادام آیدین حاصل ، تلاقی بادام شاهرود 12 (دیرگل ،پربار وتک مغز ولی جوانه گل حساس به سرما) وژنوتیپ انتخابی شماره 7 (دیرگل،متحمل به سرما ولی دارای در صد چروکیدگی مغز بالا ) می باشد. رقم بادام آیدین دارای قدرت رشد قوی ، فرم رویشی نسبتاً عمودی و تراکم شاخه های متوسط که می تواند برای کشت مکانیزه رقمی مناسب به شمار آید. بررسی های مربوط به عادت باردهی نشان می دهد که بیش از80% محصول روی اسپور ها و کمتر از20%روی شاخه یک ساله اتفاق می افتد که بیانگر این است که کمتر دچار تناوب باردهی می شود چون رشد شاخه ها هر ساله نسبتاً خوب بوده وبا مدیریت خوب باغ به ویژه هرس مناسب می توان تا حدود 2/2 تا 8/2تن در هکتاردرمرحله رشد حداکثر باردهی (در حدود 10-7 سالگی) به دست آورد. درختان این رقم پس از کاشت در باغ از سنین 2الی3 سالگی شروع به باردهی می کنند، لذا رقم زود بارده می باشد. ازخصوصیات مربوط به میوه می توان به پوست سخت بودن میوه آن اشاره کرد که برای نگهداری در انبار وماندگاری روی درخت از نظر آسیب پذیری از پرندگان وحشرات حایز اهمیت است .بزرگ بودن اندازه میوه با شكل كشيده آنرا در موقعیت خوب قرار داده است. همچنین مغز آن با داشتن طعم خوب،رنگ زرد روشن ،اندازه بزرگ بادرصد مغز بالا ودو قلويي پائین مغز از نظر صنعت بادام کاری خیلی مناسب است. به طور کلیرقم جدید آیدین می تواند جایگزین خوبی برای ارقام دیرگل مثل رقم سهند(گه دارای 20تا30درصد دوقلوی مغز، 30الی40درصد غیر یکنواختی مغز)،شماره هفت زرقان یا شاهرود7(30تا35درصد دوقلوی مغز، 60الی 70درصد غیر یکنواختی مغزو80در صد چروکیدگی مغز) وشکوفه (ریز بودن میوه وعملکرد پایین وکوچک بودن درخت) وگرده زائی مناسب برای فرانیس باشد. چون فرانیس (شاهرود 12)به دلیل این که در شرایط اقلیم ایران ساز گاری خوبی دارد ولی به دلیل خود ناسازگاری شدیداً به گرده زا نیاز دارد که رقم آیدین نه تنها گرده زای مناسب برای آن به شمار می رود بلکه می تواند به عنوان رقم تجارتی با خصوصیات مطلوب (دوقلوئی ناچیز مغز، یکنواختی مغزوعدم چروکیدگی مغز ودرشت بودن میوه، تحمل به سرما ،عادت رشد نیمه عمودی و مناسب برای عملیات مکانیزاسیون به ویژه برداشت مکانیکی میوه در صنعت بادام کاری) حایز اهمیت باشد .رقم جدید آیدین می تواند جایگزین خوبی برای ارقام دیرگل مثل رقم سهند(گه دارای 20تا30درصد دوقلوی مغز، 30الی40درصد غیر یکنواختی مغز)،شماره هفت زرقان یا شاهرود7(30تا35درصد دوقلوی مغز، 60الی 70درصد غیر یکنواختی مغزو80در صد چروکیدگی مغز) وشکوفه (ریز بودن میوه وعملکرد پایین وکوچک بودن درخت) وگرده زائی مناسب برای فرانیس باشد. چون فرانیس (شاهرود 12)به دلیل این که در شرایط اقلیم ایران ساز گاری خوبی دارد ولی به دلیل خود ناسازگاری شدیداً به گرده زا نیاز دارد که رقم آیدین نه تنها گرده زای مناسب برای آن به شمار می رود بلکه می تواند به عنوان رقم تجارتی با خصوصیات مطلوب (دوقلوئی ناچیز مغز، یکنواختی مغزوعدم چروکیدگی مغز ودرشت بودن میوه، تحمل به سرما ،عادت رشد نیمه عمودی و مناسب برای عملیات مکانیزاسیون به ویژه برداشت مکانیکی میوه در صنعت بادام کاری) حایز اهمیت باشد

برای احداث باغات نهال های بادام را بصورت مربعی 6*6 و یا 6*5 می کارند. در صورت کاشت دیمی فاصله بین نهال را 7 متر در نظر می گیرند.

   مشخصات کامل بادام آیدین

مشخصات

هیبرید K14-12

والدین

شاهرود 12 وژنوتیپ انخابی بومی

سال انجام تلاقی

1378

زمان گل دهي

دير گل

زمان رسيدن ميوه

متوسط رس

نوع پوست چوبي ميوه

سنگی

شكل میوه

كشيده

اندازه میوه

بزرگ

وزن میوه

1/4 الی 8/4 گرم

طعم مغز

خوب

رنگ مغز

زرد روشن

شكل مغز

كشيده

وزن مغز

3/1 الی 9/1گرم

اندازه مغز

بزرگ

درصد مغز

40-32%

دو قلويي مغز

5- 0%

عادت باردهي

اسپور

نوع باروري

خود ناسازگار

ارقام گرده دهنده

فرانیس

عملكرد

2600 کیلو گرم در هکتار

تماس جهت مشاوره،خرید نهال -نهالستان پارس

تماس جهت مشاوره،خرید نهال -نهالستان پارس

منبع:spii.ir

نهال فروشی پارس


------------------------------------

کلوب فیس بوک توئیتر گوگل پلاس فیس نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *